ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช