เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับและตอบคำถามคณะกรรมการฯการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 ซึ่งเทศบาลตำบลชะมายได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในการคัดเลือกเทศบาลตำบล ประเภททั่วไป ในประเด็น "การมีส่วนร่วมของท้องที่ ในฐานะดูแลและจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง ให้มีประสิทธิภาพ"