เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการออกกำลังกายและพัฒนาสมองด้วยตาราง 9 ช่อง หมูที่ 5 ตำบลชะมา


นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ได้ร่วมเปิดโครงการออกกำลังกายและพัฒนาสมองด้วยตาราง 9 ช่อง หมูที่ 5 ตำบลชะมาย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ และการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ