เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน/ หมู่บ้าน ตำบลชะมาย


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลชะมาย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน/ หมู่บ้าน ตำบลชะมาย โดยนายพรชัย โชติวรรณ เป็นวิทยากรฝึกอบรม และได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุ่งสง ซึ่งได้รับความรู้ในการเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชนในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น