เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมผู้ประกอบการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


เมื่อเวลา 09.00 น. นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้เปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรื่องกิจการที่ต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย โดยมีผู้ประกอบการ ร้านค้า และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมอบรมดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติให้แก่ภาคประชาชนและผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามสุขลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และร่วมกันพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายให้เป็นเมืองน่าอยู่