เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมืองเทศบาลตำบลชะมาย


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเมืองเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลชะมายเข้าร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ