เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน


รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเมโทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน การจัดโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ เป็นระบบ เกิดความยั่งยืน สามารถนำมาจัดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้ ดำเนินโครงการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย