เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน


งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชะมายจัดโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการสนันสนุนการทำงานของเทศบาล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชนกับเทศบาลตำบลชะมาย