เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2560


เมื่อเวลา 14.00 น. งานวิเคราะห์ฯ กองวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี พ.ศ. 2560 และติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560