เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการค่ายอาสา สร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างโรงเรียนคุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย


เมื่อเวลา 09.30 น.นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอาสา สร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างโรงเรียนคุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านวังหีบ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายปิยวัฒน์ จริตงาม ปราชญ์ชาวบ้านตำบลชะมาย และวิทยากรอื่นๆ ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการเลี้ยงปลาดุกในนาข้าว การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ฯลฯ