เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมขนส่งของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมกิจกรรมขนส่งของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเทศบาลตำบลชะมายได้นำของเสียอันตรายจากชุมชนของที่ประชาชนคัดแยกจากครัวเรือน ลำเลียงขึ้นรถรับจ้างขนส่งของเสียอันตรายนำไปกำจัด โดยมีพิธีปล่อยขบวนรถขนส่งของเสียอันตรายและ พิธีมอบตู้ของเสียอันตรายให้แก่ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย