เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างโรงเรือนและวัสดุเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะ


การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างโรงเรือนและวัสดุเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะ
วันนี้เมื่อเวลา 09.30 น. นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย และนายฉัตรพล วัชรคิรินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างโรงเรือนและวัสดุเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ ศาลาหมู่บ้าน (หูนบ) หมู่ 5 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช