เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมแผนชุมชนและสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันกับเทศบาลตำบลชะมาย


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชะมาย ได้ลงพื้นที่แบ่งเป็น 6 จุด ณ ศาลาการเปรียญวัดวังหีบ ม.5 ศาลาประชาคมเขาตาเล่ง ม.8 โรงเรียนวัดเขากลาย ม.2 สถานีขนส่งผู้โดยสารตำบลชะมาย ชั้น 2 ศาลาประชาคมสระน้ำหนองหอย ม.7 อาคารเอนกประสงค์ ม.6 เพื่อเป็นเวทีที่จุดประกายความคิดกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะทำแผนชุมชนและสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันกับเทศบาลตำบลชะมาย ซึ่งทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนหรือการแก้ปัญหาของชุมชนของตนเอง