เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ปี2560


โครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ปี2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลชะมายจัดโครงการอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน/ หมู่บ้านตำบลชะมาย ณ เขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารของเทศบาลตำบลชะมายสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณจิรา วงศ์สวัสดิ์ ผอ.สวท.ทุ่งสง และนายพรชัย โชติวรรณ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม