เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการไม่พร้อม ไม่ท้อง เข้าถึงและเข้าใจวัยรุ่น


เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน 2560 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้เปิดโครงการไม่พร้อม ไม่ท้อง เข้าถึงและเข้าใจวัยรุ่น เพื่อให้เยาวชนในตำบลชะมายทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนวัดวังหีบ โรงเรียนวัดเขากลาย ได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการทางเพศของตนเอง โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาทางเพศ การแก้ไขและการป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่อายุ 9 ปีเป็นต้นไป ซึ่งภายในโครงการดังกล่าว นายกเทศมนตรีได้มอบของขวัญและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดคำขวัญโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยืนอีกด้วย