เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อบรมกฎหมายเบื้องต้น และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัสดุ


เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลขะมาย ร่วมกับ ศาลจังหวัดทุ่งสง อบรมกฎหมายเบื้องต้น หัวข้อ กฎหมายอาญา ๑๕๗ เจ้าพนักงานของรัฐใช้อำนาจอย่างไรให้เกิดความโปรงใสในการปฏิบัติหน้าที่ และอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการพสดุ