เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑


เทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ชมรมคนรักษ์สุขภาพ ม.6 ม.7 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย กศน.ตำบลชะมาย กลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ และประชาชนทั่วไป ตลอดถึงพนักงานเทศบาลทุกท่าน ที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี