เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


รางวัล "นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี ๒๕๖๑"


นายกประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง  แห่งเทศบาลตำบลชะมาย  ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการจากหน่วยงานภาครัฐ  ครบทั้ง  ๕  ด้าน  และที่สำคัญมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  อย่างมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน  คณะกรรมการรางวัลไทย  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้  นายประพัฒน์  รักษ์ศรีทอง  นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับประกาศเกียรติคุณ  รางวัล "นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี" พุทธศักราช ๒๕๖๑ สาขา  การบริการสาธารณะ