วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ ตัว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถหมายเลข ๘๑-๐๙๕๙ ซ่อมเบรกทั้งหน้าและหลังยังตรวจสอบพบว่าสายพานหน้าเครื่องยนต์ (สายพานไดร์ชาร์ท) ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุผงเคมีแห้งขนาด ๑๕ กิโลกรัม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานตำแหน่งอำนวยการ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่ โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างจัดดอกไม้รดน้ำผู้สูงอายุ โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ และผ้าคลุม โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง