เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานการประชุมสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 7 ก.ค. 2557 ]143
22 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 11 มิ.ย. 2557 ]136
23 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 30 เม.ย. 2557 ]135
24 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 27 ก.พ. 2557 ]136
25 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ [ 4 ต.ค. 2556 ]122
26 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ [ 4 ต.ค. 2556 ]115
27 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [ 21 ส.ค. 2556 ]126
28 ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 [ 7 มิ.ย. 2556 ]120
29 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมายสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 [ 19 ก.ค. 2555 ]114
30 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมายครั้งแรกประจำปี 2555 [ 19 ก.ค. 2555 ]116
31 รายงานการประชุมสภา 29 มิถุนายน 54 [ 11 ส.ค. 2554 ]120
32 รายงานการประชุมสภา 30 พฤศภาคม 54 [ 11 ส.ค. 2554 ]115
33 รายงานการประชุมสภา 13 พฤศภาคม 54 [ 11 ส.ค. 2554 ]100
34 รายงานการประชุมสภาวันที่ 14 ก.พ 54 [ 11 ส.ค. 2554 ]114
35 รายงานการประชุมสภาวันที่ 9 พฤศจิกายน 53 [ 11 ส.ค. 2554 ]119
36 รายงานการประชุมสภาวันที่ 8 พฤศจิกายน 53 [ 11 ส.ค. 2554 ]123
37 รายงานการประชุมสภาฯ 15 ตุลาคม 2553 [ 18 พ.ย. 2553 ]126
38 รายงานการประชุมสภาฯ 11 ตุลาคม 2553 [ 18 พ.ย. 2553 ]116
39 รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือนสิงหาคม 2553 [ 13 ก.ย. 2553 ]119
40 รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือนกรกฎาคม 2553 [ 13 ก.ย. 2553 ]98
 
|1หน้า 2|3