เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานการประชุมสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 14 ส.ค. 2557 ]148
22 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 7 ก.ค. 2557 ]165
23 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 11 มิ.ย. 2557 ]157
24 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 30 เม.ย. 2557 ]155
25 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 27 ก.พ. 2557 ]153
26 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ [ 4 ต.ค. 2556 ]136
27 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ [ 4 ต.ค. 2556 ]128
28 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [ 21 ส.ค. 2556 ]150
29 ประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 [ 7 มิ.ย. 2556 ]140
30 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมายสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2555 [ 19 ก.ค. 2555 ]139
31 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมายครั้งแรกประจำปี 2555 [ 19 ก.ค. 2555 ]133
32 รายงานการประชุมสภา 29 มิถุนายน 54 [ 11 ส.ค. 2554 ]136
33 รายงานการประชุมสภา 30 พฤศภาคม 54 [ 11 ส.ค. 2554 ]131
34 รายงานการประชุมสภา 13 พฤศภาคม 54 [ 11 ส.ค. 2554 ]115
35 รายงานการประชุมสภาวันที่ 14 ก.พ 54 [ 11 ส.ค. 2554 ]135
36 รายงานการประชุมสภาวันที่ 9 พฤศจิกายน 53 [ 11 ส.ค. 2554 ]136
37 รายงานการประชุมสภาวันที่ 8 พฤศจิกายน 53 [ 11 ส.ค. 2554 ]140
38 รายงานการประชุมสภาฯ 15 ตุลาคม 2553 [ 18 พ.ย. 2553 ]140
39 รายงานการประชุมสภาฯ 11 ตุลาคม 2553 [ 18 พ.ย. 2553 ]135
40 รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือนสิงหาคม 2553 [ 13 ก.ย. 2553 ]131
 
|1หน้า 2|3