เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว 3 [ 14 ก.ค. 2557 ]72
22 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว 4 [ 14 ก.ค. 2557 ]70
23 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนว 5 [ 14 ก.ค. 2557 ]96
24 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว 1 [ 14 ก.ค. 2557 ]90
25 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว 2 [ 14 ก.ค. 2557 ]65
26 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว 3 [ 14 ก.ค. 2557 ]77
27 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว 4 [ 14 ก.ค. 2557 ]76
28 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว 5 [ 14 ก.ค. 2557 ]52
29 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว 6 [ 14 ก.ค. 2557 ]68
30 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว 7 [ 14 ก.ค. 2557 ]75
31 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว 8 [ 14 ก.ค. 2557 ]64
32 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว 9 [ 14 ก.ค. 2557 ]70
33 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว 10 [ 14 ก.ค. 2557 ]68
34 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว 11 [ 14 ก.ค. 2557 ]61
35 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนว 12 [ 14 ก.ค. 2557 ]68
36 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว 1 [ 14 ก.ค. 2557 ]69
37 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว 2 [ 14 ก.ค. 2557 ]65
38 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว 3 [ 14 ก.ค. 2557 ]72
39 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว 4 [ 14 ก.ค. 2557 ]78
40 แผนพัฒนาสามปี (2558 - 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว 5 [ 14 ก.ค. 2557 ]59
 
|1หน้า 2|3|4