วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายคอกวัว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองหอย-บ้านในพรุ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนพาณิชย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 14 (บริเวณหลัง สนง.เทศบาลตำบลชะมาย) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๔๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ในนามเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดเครนแบบติดตั้งกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๕ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๖-๖๒-๐๐๐๓) เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
เช่าค่าห้องประชุมสำหรับฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (หมายเลขทะเบียน ตค ๖๐๙ นศ หมายเลขรหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๒-๐๐๐๑) เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง