วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลชะมาย
26  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ประกวดราคาซื้อรถยตน์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าต้องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างปรับปรุงป้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลข ๘๑-๐๙๕๗ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถหมายเลข ๘๑-๐๙๕๙ นศ. เนื่องจากไม่สามารถเข้าเกียร์ได้และมีเสียงดังผิดปกติมาจากชุดเกียร์ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง