วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถหมายเลข ผข ๔๐๐๗ นศ เนื่องจากชุดปั้มน้ำประกอบด้วยลูกปืนตัวบนและล่างชำรุดตามสภาพการใช้งานตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซ่อมรถหมายเลข ๘๒-๓๕๑๓ เนื่องจากท่อน้ำมันพวงมาลัยผ่อนแรงแตกมีน้ำมันรั่วออกมาและมีน้ำมันไฮดรอลิครั่ว
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกขนาด ๒๑๕/๗๐ อาร์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยมัสยิด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวงผล จำนวน ๑ เครื่อง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ในนามเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง