วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด ๔.๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถหมายเลข ๘๑-๔๕๙๐ นศ เนื่องจากเมื่อเข้าเกียร์ปรากฎว่ามีเสียงดังและเข้าเกียร์ได้ยาก เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทรัพย์สินในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมรถหมายเลข ๘๒-๓๕๑๓ เปลี่ยนน้ำมันเบรกรั่วออกมาท่่ีล้อ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการถ่ายเอกสารภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (งวดที่ ๒) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อปลากระป๋อง,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,ถุงพลาสติก สำหรับจัดเป็นถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ ปาบึก ในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ ปาบึก ในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อข้าวสาร สำหรับจัดเป็นถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ ปาบึก ในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง