วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๓๓ - ๐๐๗ สายเอเชีย - คลองนา หมู่ที่ ๓ บ้านเขากลาย ตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๓๓ - ๐๐๕ สาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ ๔ บ้านวังรวย ตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำสระน้ำหนองหอย หมู่ที่ ๗ ชุมชนบ้านหนองหอย ตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 12 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางละเมียด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายอำเภอ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนายอำเภอ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสายครัวแก้ว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
เช่าเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อถังน้ำแบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง