วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2561
โครงการขุดลอกคลองนา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔
27  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย ๓ หมู่ที่ ๑
27  ก.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังอู่ปรีชา หมู่ที่ ๑
27  ก.ย. 2561
โครงการบุกเบิกถนนสายวังหีบ ซอย ๗ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕
27  ก.ย. 2561
โครงการบุกเบิกถนนสายนาคำทวด ซอย ๙ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖
26  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถ จำนวน ๒ คัน รถหมายเลข ๘๒-๑๖๔๗ และ รถหมายเลข ๘๒-๐๖๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่บ้าน ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง