วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ครท ๓๙๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 6 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยขัน ซอย 2/2 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 12 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อถ่านไฟฉาย ขนาด ๑.๕ V. สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุในการจัดสถานที่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พรบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย งวดที่ ๑ (๕๐วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง