วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2562
จ้างจัดซุ้มดอกไม้ และค่าจัดขันและพานรองน้ำ ดอกไม้ไม้สดสำหรับรดน้ำผู้สูงอายุ เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และผ้าคลุม เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของภายในเขตเทศบาลตำบลชะมายได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์และอัดสปอร์ต เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  เม.ย. 2562
จ้างบุกเบิกถนนสายนาคำทวด ซอย 9 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างบุกเบิกถนนสายบ้าน ผญ.ชัย จันทร์ประอบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง