วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2562
จ้างขุดลอกคลองนา หมู่ที่ 1,2,3,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างบุกเบิกถนนสายวังหีบ ซอย 7 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องบริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารข้อมูล ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้น หัวข้อ การบริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต สู่ความโปร่งใสขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสาย ผช.ผญ.ชัยยัณต์ ผาสุก หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  มี.ค. 2562
เช่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของที่ดินวัดวังหีบ สำหรับเป็นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ
19  มี.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย พกพา ตู้ลำโพงเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายหน้าเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง