วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสายคอกวัว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล ค่าสปอร์ตประชาสัมพันธ์ ค่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเต็นท์โต๊ะเก้าอี้พร้อมผ้าปูโต๊ะ เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง และไฟฟ้าบริเวณงาน เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อของขวัญของรางวัลให้กับเด็กที่มารวมกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการตกแต่งท่าน้ำลอยกระทงและที่ลงลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย (งวดที่ ๑) จำนวน ๕๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายบ้านหนองหอย บ้านในพรุ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสุนันต์ นาวี หมู่ที่ 1 - บ้านนางลับ หมู่ที่ 4 (ถนนรุ่งเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ ชนิดยกดัมพ์ เทท้าย หมายเลข 82-0647 ซึ่งมีวัสดุชิ้นส่วนต่าง ๆ ชำรุดสึกหรอจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง