วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างผสมเสร็จ 240 ksc. เพื่ิอใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เหล็กตะแกรงไวร์เมช เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ อาหารพร้อมน้ำดื่มถวายพระ ผ้าคลุมเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างจัดซุ้มดอกไม้ และค่าจัดขันและพานรองน้ำ ดอกไม้ไม้สดสำหรับรดน้ำผู้สูงอายุ เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และผ้าคลุม เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง