วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน ผญ.ชัย จันทร์ประอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล(บ้านนายวิชาญ นาคฤทธิ์) เหมืองสาธารณะ - นายฉัตรชัย สุชาติพงษ์) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังเขาตาเล่ง (บ้านนายสวัสดิ์) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายผช.ผญ ชัยยันต์ ผาสุก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ของรถยนต์บรรทุกเครนติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการคนพิการทั้วไปเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อโต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง