วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2566
ซื้อโครงการซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อมากีต้า รุ่นอาร์บีซี ๔๑๑ รหัสพัสดุ ๔๔๒-๖๕-๐๐๑๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโรสปอร์ต หมายเลขทะเบียน กบ ๙๔๕๑ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๓๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตรของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ รายที่ ๗ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๓ แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง