วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด(สพฐ.)จำนวน ๓ แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (จำนวน๕๐วัน) (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ วันทำการ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายห้วยขัน ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อแบตเตอร์รี่ เพื่อใช้กับรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบติดตั้งเครนและกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้า ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ซอย ๑๒-๒ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร่สปอร์ต หมายเลขทะเบียน กบ ๙๔๕๑ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อยางรถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง