วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน ๓ แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (จำนวน ๘๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STIHL รุ่น ๓๘๑ หมายเลขเครื่อง ๔๐-๗-๔๘-๐๐๑๓ รหัสครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลางชนิด ๗ ที่นั่ง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่นปาเจโรสปอร์ต หมายเลขทะเบียน กบ ๙๔๕๑ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนาคำทวด ซอย ๘ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายต่างๆ ของงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก) เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าโต๊ะ สำหรับตักบาตรและค่าพาหนะรับส่งพระสงฆ์ เพื่อใช้ในโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง