วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพังทลาย(กล่องเกเบี้ยน)สายเขากลาย-ปากคลอง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2566
ซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอลพร้อมเลนส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง
8  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายลายพิศอุทิศ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเหริญ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ซอย ๙ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางพิน จรนิตย์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผจ ๗๖๔๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) เพื่อใช้กับรถยนต์นั่งส่วนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๓๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๔ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง