วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อยางรถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างค่าเช่าเต็มท์และค่าเช่าเครื่องเสียง เพื่อจัดโครงการกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมายห้องกิจการสภา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขัน ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 7 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้า ภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง