วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2565
ซื้อเตียงนวด จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องฉีดน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องลู่เดินกึ่งสเต็ป จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อซิงค์ล้างจานสแตนเลส ๒ หลุม ๑ ที่พัก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อโต๊ะพลาสติกกลม จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อลูกปืนล้อ เพื่อนำมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ให้สามารถใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อโต๊ะประชุมแบบต่อตรง จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (จำนวน ๖๒วัน) (ครั้ง๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง