วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อตู้ล็อกเกอร์ แบบ ๑๘ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
กระจกส่องทางโค้งแบบสแตนเลสเงา ขนาด ๓๒ นิ้ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทางแยก
10  ส.ค. 2565
จ้างผูกผ้าประดับตกแต่งอาคารสถานที่บริเวณหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างผูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่ และตกแต่งถานที่ลงนามถวายพระพร เพื่อใช้ในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอื่น เพื่อใช้ในการจัดทำถังพดลาสติกสำหรับรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มติดสันกาว ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง