วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๑๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๔-๕๔-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ ๓๓-๐๕๗ สายนาคำทวด หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน ๔๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานกิจการสภาเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ของงานพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าเขาตาเล่ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายตลาดเกษตร ๑ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนางเจียร - บ้านนายขำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง