วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2565
ซื้อขั้วต่อแบตเตอร์รี่พร้อมสาย เพื่อใช้กับรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อน้ำมันเกียร์ออโตเมติก เพื่อใช้กับรถแทรกเตอร์การเกษตร ชนิดตักหน้า ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คตต ๖๐๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๙-๕๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดยกถังบรรจุภาชนะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างค่าดำเนินการเปิดป้ายอาคารม่านเปิดป้ายสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมายพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเปิดกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างจัดสถานที่ จัดดอกไม้บริเวณหน้าพระ บริเวณโต๊ะประธาน โพเดียม ที่ตัดริบบิ้น เพื่อใช้ในโครงการเปิดกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์และอัดสปอร์ตโฆษณา เพื่อใช้ในโครงการเปิดกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างประกอบอาหารถวายพระ จำนวน ๙ ชุด เพื่อใช้ในโครงการเปิดกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง