วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬา ตาข่ายประตูฟุตบอล ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ค่าถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๕๑๓ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างตกแต่งผ้าคลุมโต๊ะ เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย สก. ผ้าสีฟ้า -ขาว และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น FS-๖๕๒๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง