วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถ จำนวน ๖ เส้น) ของรถบรรทุกขยะชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทำสติ๊กเกอร์ติดป้ายซอย ของของช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายสาโรจน์ หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านนายสมโชค-ถนนรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๓๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๔๕ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง