วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
ซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์ รถตักหน้า ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างผูกผ้าบริเวณสำนักงาน เพื่อใช้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อธงอักษรพระนามาภิไทย ส.ก. เพื่อใช้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงขนาดบรรจุ ๑ ลิตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสาร ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง