วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำหญิงภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลชะมาย (โรงจำนำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นเอฟทีอาร์ ๒๔๐ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง