วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2562
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และผ้าคลุม เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของภายในเขตเทศบาลตำบลชะมายได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์และอัดสปอร์ต เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  เม.ย. 2562
จ้างบุกเบิกถนนสายนาคำทวด ซอย 9 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างบุกเบิกถนนสายบ้าน ผญ.ชัย จันทร์ประอบ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างขุดลอกคลองนา หมู่ที่ 1,2,3,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างบุกเบิกถนนสายวังหีบ ซอย 7 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง