วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2565
จ้างประกอบอาหารถวายพระ จำนวน ๙ ชุด เพื่อใช้ในโครงการเปิดกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการเปิดกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างเหมาเต็นท์พร้อมพัดลมและผ้าระบาย โต๊ะพร้อมผ้าปู เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม และเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการเปิดกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
ซื้อชุดสังฆทาน เพื่อใช้ในโครงการเปิดกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 9 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีพร้อมติกตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างและภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อโครงการอาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง