วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานตำแหน่งอำนวยการ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่ โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างจัดดอกไม้รดน้ำผู้สูงอายุ โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ และผ้าคลุม โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างเช่าเต็นท์ เวทีอาสน์สงฆ์ อาหารถวายพระ ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์ เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และน้ำดื่ม กาแฟ โกโก้สำเร็จรูป เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างเช่าเต็นโค้ง ชุดไฟฟ้าส่องทาง เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในพื้นที่ตำบลชะมาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง