ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีการศึกษา 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]
......................................................................................................................................................................................
ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 21 ก.พ. 2567 ]
......................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก) ทั่วไป [ 16 ก.พ. 2567 ]
......................................................................................................................................................................................
ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ [ 14 ก.พ. 2567 ]
......................................................................................................................................................................................