เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
กระดานถาม-ตอบ


จอดรถตรงไหนได้บ้าง

จะจอดรถต้องได้รับอนุญาตจากร้านค้าใช่เปล่า เห็นพอจะจอดแถวบริเวรร้านใกล้หมอทินก็ห้ามจอดทั้ง ๆ ที่เป็นไหลทางของถนน แต่ร้านไม่ให้จอดเทศบาลช่วย

โดยคุณ ชาวบ้านผู้เดือดร้อน (182.232.251.218) [04-06-2021 09:44]Error5